Enterprise versus cloud


Voice Recording als een Service(SaaS)

Cloud Recording introduceert  gespreks opname (Voice Recording)  en eventueel Screen Recording als dienst zonder investeringen in eigen hardware of softwarelicenties. Op basis van het SaaS-concept, wat staat voor Software-as-a-Service, wordt Voice Recording, en optioneel Screen recording, mogelijk op de door u gewenste vaste en/of mobiele telefoontoestellen.

 

Bij Cloud Recording hoeft u geen hard- en software aan te schaffen, maar u betaalt uitsluitend een gering maandbedrag voor de toestellen die u gelijktijdig wenst op te nemen. Maandelijks wordt gekeken naar uw daadwerkelijk verbruik, zodat u uitsluitend betaalt voor wat u werkelijk gebruikt. Indien er minder gebruik wordt gemaakt, betekent dit ook lagere maandkosten. U geeft nooit meer uit dan uitsluitend uw werkelijke verbruik

Voice Recording: In of buiten de “Cloud” ?

De architectuur van Cloud Recording is zodanig opgezet dat wij voor u de investeringen reeds hebben gedaan. Cloud Recording betekent dat u gebruik maakt van onze hard- en software die is opgesteld in beveiligde Cyber Centers met extra redundantie en uitwijkmogelijkheden. Daarnaast beschikt iedere conversatie over een unieke encryptie, zodat ook optimale beveiliging wordt toegepast. Er bestaat echter wel een mogelijkheid dat voor bepaalde telefooncentrales additionele hardware benodigd is, maar hierover kunnen wij u nader adviseren.

 

Mocht uw organisatie aanvullende beveiligingseisen stellen maar wel van onze unieke functionaliteit gebruik willen maken, is het ook mogelijk een “eigen” Cloud te realiseren in bijvoorbeeld uw eigen Main Equipment Room.  Ook zijn er nog andere mogelijkheden beschikbaar om aan uw beveiligingseisen tegemoet te komen. Neem hiervoor dan met een van onze adviseurs contact op.

Quality Monitoring:

De Cloud Recording applicatie is een efficiënte Voice Recording oplossing  die van groot belang is voor het optimaal functioneren van Uw bedrijf.

 

Opgenomen als een standaard functie binnen onze dienstverlening biedt QM Contact Centers de mogelijkheid hun functioneren te evalueren en hun kwaliteit te verbeteren door inzicht te geven in de punten waarop verbetering wenselijk is.

 

CR Screen Capture: Cloud Recording slaat gegevens van Uw computerscherm op zonder afbreuk te doen aan de prestaties van het systeem. Samen met de bijbehorende opname van gesprekken biedt het een getrouwe afspiegeling van de interactie met de cliënt. De opgenomen schermactiviteiten voor, tijdens en na een gesprek geven aan of de medewerkers en Uw intern-systeem effectief samenwerken aan een positieve interactie met de klant.

 

Cloud Recording Rapporten: Vital feedback op individuele prestaties, interne systemen en het ontwikkelen van zakelijke trends kan worden verkregen via RPreports. Gegevens uit verschillende gebieden van het bedrijf kunnen inzichtelijk worden gemaakt vanuit een centrale repository door tal van grafieken en tabellen. Visuele weergave van business intelligence, waaronder trend spotting, resultaat vergelijkingen en beheer van modellen zullen Uw zakelijke besluitvorming positief beïnvloeden.

Toepassingen

Meer dan ooit is gespreksopname uitgegroeid tot een uiterst belangrijk hulpmiddel om de eigen verkoopkwaliteit of dienstverlening te bewaken en te verbeteren.  Het kunnen bepalen van de kwaliteit van uw telefoongesprek is van primair belang bij het bepalen van uw Service Level.  Naast telefonische bereikbaarheid geeft het werkelijke telefoongesprek  meer inzicht over de interactie tussen uw relaties en uw organisatie. Aanvullende rapportagemiddelen kunnen u tevens, naast het kunnen beluisteren van de telefoongesprekken, ook extra mogelijkheden bieden om  de kwaliteit van de gevoerde gesprekken te kunnen waarderen. We spreken dan van Quality Monitoring.

 

In het verleden was Voice Recording of Call Recording al een “must” voor de financiële wereld of beveiligingsbranche. Het direct kunnen beschikken over de daadwerkelijke transactie of melding middels een Voice Recorder werd zelfs een –vaak wettelijke-  vereiste om de bedrijfsvoering te kunnen continueren. Gespreksrecording is in het huidige economische klimaat ook voor meer bedrijven interessant om de marktpositie te verbeteren en bijvoorbeeld de eigen verkoop- en/of serviceorganisatie beter bij te sturen op basis van daadwerkelijke cases.

 

Cloud Recording is het eerste bedrijf in Nederland dat een Call Recording oplossing (SaaS) in de Cloud biedt en u  voorziet van extra hulpmiddelen als Quality Monitoring en eventueel Screen Recording zonder eigen investeringen. Naast de “Cloud” oplossing kan ook gekozen worden voor een “Private Cloud” voorziening, waarbij dezelfde functionaliteit wordt geboden, doch toegepast in uw eigen omgeving. Cloud Recording neemt conversaties beveiligd op in overeenstemming met wettelijke voorschriften en geeft u daarnaast diverse rapportagemogelijkheden zoals Quality Monitoring. Cloud Recording maakt gebruik van diverse Co-locaties in beveiligde datacentra met voor iedere gebruiker eigen encryptievoorzieningen om uw data afzonderlijk te beschermen.

 

Organisaties overwegen graag  hun applicaties onder te brengen naar Hosted of Cloud Services om verschillende commerciële redenen: Saas (Software-as-a-Service) betekent een veilige beschikbaarheid van alle functionaliteiten zonder de lasten van beheer en onderhoud. Cloud Recording wordt als een on-line dienst aangeboden en wordt dan ook steeds meer algemeen aanvaard en toegepast vanwege de vele voordelen.

 

Cloud Recording is ideaal voor ieder bedrijf  wat inzicht wil hebben over zijn Service Level door het kunnen beluisteren en evalueren van de eigen telefoongesprekken of eventueel beeldscherm informatie.

 

Organisaties overwegen graag  hun applicaties onder te brengen naar Hosted of Cloud Services om verschillende commerciële redenen: Saas (Software-as-a-Service) betekent een veilige beschikbaarheid van alle functionaliteiten zonder de lasten van beheer en onderhoud. Cloud Recording wordt als een on-line dienst aangeboden en wordt dan ook steeds meer algemeen aanvaard en toegepast vanwege de vele voordelen.

Cloud Recording is ideaal voor ieder bedrijf  wat inzicht wil hebben over zijn Service Level door het kunnen beluisteren en evalueren van de eigen telefoongesprekken of eventueel Beeldscherm informatie.